• Удружење грађана Видо

    2012 – Пријем у асоцијацију НКСС

    На Скупштини Асоцијације НКСС одржаној у Пожеги од 22. до 24. јуна 2012. наша организација примљена је у редовно чланство ове Асоцијације. Асоцијација Независна културна сцена Србије је сарадничка платформа организација, иницијатива и појединаца у области културе и уметности у Србији, која тренутно броји око 80 организација.

    Кроз реализацију и размену програма у земљи и иностранству, активности јачања сопствених капацитета и капацитета својих чланица, као и кроз дијалог са доносиоцима одлука на свим нивоима, НКСС тежи да промовише развој иновативних и критичких уметничких пракси, да утиче на културну политику и друге јавне политике које су с њом у вези, да допринесе децентрализацији културе у Србији и успостављању регионалне културне сарадње у Југоисточној Европи.