• Удружење грађана Видо

  Циљеви

  Наши циљеви су:

  • промоција и едукација из области културе и уметности,
  • рад на пољу медија (механизми функционисања и њихов утицај на друштво) са акцентом на употреби нових медија,
  • очување националног идентитета и културе,
  • едукација младих о значају образовања и активизма са истицањем значаја неформалног образовања,
  • креативно изражавање креирањем мултимедијалних садржаја и употребом интернета,
  • организовање активности у циљу ширења знања из ових области и информисање јавности и давање предлога из домена културне политике.