• Удружење грађана Видо

    Статут

    Оснивачка скупштина удружења је одржана 27.01.2009. године на којој је предложен и усвојен статут када је званично и основано удружење. На основу Закона о удружењима и обавезном усклађивању података у Регистру на скупштини удружења одржаној 19.05.2010. u Крагујевцу усвојен је нови статут.

    Статут можете преузети овде:

      Удружење грађана ВИДО – Статут