• Удружење грађана Видо

    2011 – Омладинско предузетништво

    Европска унија, кроз различите програме, подржава укупан друштвено-економски развој у Србији и један од важних сегмената подршке јесте и континуирана подршка развоју цивилног друштва. Пројекат „Омладинско предузетништво, партнерство јавног и цивилног сектора“, настао је у оквиру европског програма „Подршка цивилном друштву“. Један је од 43 пројекта, колико их је награђено, у великој конкуренцији од преко 280 поднетих апликација. Награђени пројекти доприносе на различите начине напретку нашег друштва, кроз партнерство и сарадњу организација цивилног друштва, асоцијација, удружења, са представницима локалних власти и јавних институција, и пренос знања и добрих пракси из земаља Европске уније.

    Удружење грађана Видо је учествовало као партнер на овом пројекту по конкурсу за јачање капацитета организација цивилног друштва са територије Шумадије и Поморавља. Од септембра 2011. године па све до маја 2012. године организован је читав низ тренинга на тему омладинског предузетништва на коме су учествовале одабране организације цивилног друштва.
    У периоду од 9. до 12.новембра 2011. делегација 16 представника организација цивилног друштва, из региона Шумадије и Поморавља, посетила је Холандију, где су имали прилике да се упознају са холандским организацијама и сервисима намењеним развоју предузетништва младих, моделима подршке и искуствима добре праксе ЕУ на пољу промоције омладинског предузетништва. Теме које су се обрађивале на националним тренинзима су биле везане за примере добре праксе из земаља ЕУ, јавне кампање, основе предузетништва, вршњачку едукацију и стратешко планирање.