• Удружење грађана Видо

    2012 – Умрежавање

    Институт за одрживе заједнице (ISC Serbia) заједно са агенцијом „Represent Communications” и у 2012. години је наставио са реализацијом пројекта „Умрежавање“. Циљ пројекта је даље оспособљавање ОЦД за коришћење предности и потенцијала онлајн комуницирања, друштвених мрежа и нових технологија. Од 121 пријављених изабрано је 12 ОЦД које ће током 7 месеци учествовати на пројекту „Умрежавање“ међу којима и Удружење грађана Видо.

    Изабране организације су добиле стручног консултанта који је са њима радио током целог пројекта и помагао им у унапређењу свог интернет наступа. Са нашим удружењем је сарађивао Милош Петровић (@MilosPetrovic) и заиста несебично својим саветима помогао да се у великој мери усаврше наша знања и подигну организациони капацитети.

    Наш стартни план је садржао 4 примарна задатка: израду сајта, активацију gmail-a и тренинг Google алата, консалтинг везан за друштвене мреже и андроид апликацију „KG info“ и за крај промоцију свега тога на друштвеним мрежама. План је испуњен и вишеструко премашен чиме је наше удружење само учврстило своју јаку позицију лидера у НВО сектору када је употреба интернета и нових технологија за промоцију активизма у питању. У завршној фази овог пројекта је пуштен у рад сајт организације vido.org.rs који је промовисан у традиционалним и новим медијима, као и оffline на tweetup окупљањима.