• Удружење грађана Видо

    2012 – Студијска посета Бриселу

    У периоду од 19. до 24. марта делегација Републике Србије коју су представљали млади из централне Србије је била у студијској посети Бриселу. Нашу делегацију су чинили представници општина Крагујевац, Рача, Лапово, Рековац и Баточина.

    Испред града Крагујевца су били Бранко Ратковић из Канцеларије за младе и Милан Костадиновић и Милош Радојковић као представници невладиног сектора. Поред српске делегације у студијској посети су учествовали и представници Републике Српске који су заједнички присуствовали свим активностима.

    Циљ посете је био да се у француском говорном подручју у Белгији истражи начин функционисања омладинске политике и на лицу места стекне увид у конкретне методе рада и успех њихове примене у пракси. Намера је била и да се размотре могућности сарадње 3 региона или сарадња између њихових градова као и да се дискутује о могућој будућој кооперацији на пољу нових конкретних пројеката за младе како би се утицало на повећање опште користи за младе у друштву. Наш домаћин је био Thierry Dufour испред BIJ-а (Bureau International Jeunesse) који нам је презентовао рад, мисију и међународни контекст своје организације.